АГЕНТСТВО

ЗАЯВА

Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) про політику в сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, створення в державі ефективної системи управління поводження з радіоактивними відходами

ДАЗВ, як центральний орган виконавчої влади, заявляє про спрямованість своєї діяльності на постійне підвищення якості управління в сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, створення умов для творчого, мотивованого, прозорого та відповідального підходу при реалізації програм виробничої діяльності, міжнародної технічної допомоги, а також на викорінення проявів корупції, бездіяльності та неефективного використання бюджетних коштів.

ДАЗВ вбачає свій вклад у створення ефективної системи управління шляхом впровадження передових досягнень науки і техніки, кращої світової практики та суспільного консенсусу в Україні, створення в галузі сприятливого інвестиційного клімату (залучення іноземних інвестицій) на основі об’єктивних, зрозумілих та прогнозованих процесів, які в жодному разі не перешкоджають підприємствам відчувати та реалізовувати власну відповідальність за безпечну та ефективну роботу.

ДАЗВ підтримує створення підприємствами такої системи управління, яка побудована на принципах професіоналізму, відповідальності за досягнення кінцевого результату, культури безпеки, та проводить політику зменшення адміністративного тиску на підприємства, що дотримуються цих принципів.

ДАЗВ розглядає пріоритети прозорості, чесності та безпеки як основні принципи своєї діяльності, що покладаються в основу державного управління та практичної діяльності.

ДАЗВ приділяє ключове значення прозорості та об’єктивності всіх процесів, незаангажованості рішень, для чого:

- створює умови для забезпечення можливості підприємствам та іншим зацікавленим особам висловлювати свої думки, пропозиції, ідеї та отримувати чіткі відповіді щодо їх врахування;
- вітає ініціативу своїх співробітників, підприємств та інших зацікавлених осіб стосовно удосконалення нормативно-правової бази ДАЗВ та якості технічних рішень;
- забезпечує доступність громадян до інформації про прийняті рішення та про результати їх виконання, оприлюднює у ЗМІ відомості про доведені корупційні дії та покарання осіб, винних у корупції.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

» Система обліку  
» Експертні висновки щодо радіологічного стану населених пунктів України
» Положення про контроль індивідуальних доз опромінення
» Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу
» Державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу
» Громадська рада
» Науково-технічна рада ДАЗВ
» Інформаційні матеріали круглих столів
» Карти радіаційного забруднення зони відчуження
» Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
» Права жінок
» Безоплатна первинна правова допомога

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

» Електронні консультації з громадськістю
» Публічні громадські обговорення
» Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю
» Контактні дані структурного підрозділу, відповідального за взаємодію з громадськістю
» Корисні посилання