ПЛАН ЗАХОДІВ щодо впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах адіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України

Дата публікації . Друк

ПОГОДЖЕНО
В.о. Міністра надзвичайних ситуацій України
_____________________В.П. Бут
«15» серпня 2012 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 535-р

№ з/п Найменування заходу Строк
виконання,
роки
Відповідальні
за виконання
Очікувані результати
1 2 3 4 5
І. Захист населення від можливого впливу радіаційно-ядерних об’єктів зони відчуження та радіоактивного опромінення, а також радіаційний захист персоналу, який працює в зоні відчуження, у тому числі у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
1 Підтримка бар’єрної функції та удосконалення захисних бар’єрів  2012-2017 рр.

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат» (ДСП ЧСК);
Державне спеціалізоване підприємство «Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП ЦППРВ);
Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ)

Забезпечення підвищення рівня захищеності населення і довкілля відповідно до міжнародних стандартів шляхом мінімізації небезпеки радіаційно-ядерних об’єктів, розміщених у зоні відчуження 
1.1 Укріплення гідротехнічних споруд як основного бар’єра на шляху міграції радіоактивних речовин за межі зони відчуження - * - - * - - * -
1.2 Зменшення ризику виникнення лісових пожеж, зокрема: - * - - * - - * -
1.2.1 Раннє виявлення загорянь та пожеж (гелікоптерні патрулювання та застосування технічних засобів відеонагляду) - * - - * - - * -
1.2.2 Здійснення протипожежних заходів зокрема зниження рівня захаращеності, улаштування мінералізованих смуг і протипожежних розривів, пожежних водоймищ, у тому числі в заказнику “Чорнобильський спеціальний” - * - - * - - * -
2 Здійснення заходів із зменшення обсягу міграції радіоактивних речовин за межі зони відчуження під час екстремального вітру, урагану, смерчу - * - - * - - * -
3 Зменшення обсягу техногенного розповсюдження радіонуклідів:  - * - - * - - * -
3.1 Запобігання несанкціонованій діяльності у зоні відчуження, проникненню на її територію сторонніх осіб і транспортних засобів, контроль за вивезенням (ввезенням) радіоактивно забруднених матеріалів і забезпечення громадського порядку - * - - * - - * -
3.2 Підтримка в робочому стані огорожі по периметру зони відчуження - * - - * - - * -
3.3 Удосконалення системи охоронної сигналізації - * - - * - - * -
3.4 Улаштування штучних бар’єрів на просіках і лісних дорогах - * - - * - - * -
3.5 Забезпечення функціонування пунктів спеціального оброблення транспортних засобів - * - - * - - * -
3.6 Модернізація контрольно-пропускних пунктів із встановленням автоматизованого обладнання для радіаційного контролю - * - - * - - * -
4 Здійснення медичного і біофізичного контролю за персоналом, що працює у зоні відчуження 2012-2017 рр. ДАЗВ Забезпечення радіаційної безпеки персоналу, що працює у зоні відчуження
5 Забезпечення фізичного захисту об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, у тому числі розроблення та здійснення заходів адміністративного контролю за сховищами для захоронення таких відходів з метою обмеження розповсюдження радіоактивного забруднення 2012-2017 рр.

ДСП ЦППРВ;
ДСП ЧАЕС;
ДАЗВ

Досягнення прийнятного рівня безпеки об’єктів локалізації радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи
6 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питання перебування у зоні відчуження осіб, які проживають у ній тимчасово 2012-2017 рр.

ДСП ЧСК;
ДАЗВ

Забезпечення підвищення рівня захищеності осіб, які тимчасово перебувають у зоні відчуження
ІІ. Ефективне використання в інтересах держави об’єктів, розміщених на майданчику Чорнобильської АЕС та у зоні відчуження
7 Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Стабілізація стану об’єкта “Укриття” та перетворення його на екологічно безпечну систему Відповідно до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

ДСП ЧАЕС;
ДАЗВ

Забезпечення зниження рівня соціальної напруги у суспільстві в результаті створення необхідних умов для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, в тому числі вилучення та захоронення паливовмісних матеріалів з об’єкта “Укриття” і довгоіснуючих радіоактивних відходів, що зберігаються у сховищах, розміщених в зоні відчуження
8 Будівництво в зоні відчуження комплексу об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами Відповідно до Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.

ДСП ЦППРВ;
Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження (ДСП УКБЗВ);
ДАЗВ

Забезпечення прийнятного рівня безпеки об‘єктів локалізації радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи
9 Розробка плану використання об’єктів і споруд, розміщених на майданчику Чорнобильської АЕС, зокрема тих, що вивільнятимуться у процесі зняття з експлуатації першого – третього блоків та його реалізація

2013 р.

2014-2017 рр.

ДСП ЧАЕС;             ДАЗВ Забезпечення безпеки наявних і споруджуваних у зоні відчуження радіаційно-ядерних об’єктів на належному рівні з урахуванням радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища аварійного походження
10 Врахування сумарного радіаційного впливу (потенційного і поточного) комплексу виробництв поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, у тому числі на довготривалий період 2012-2017 рр.

ДСП ЦППРВ;
ДСП ЧАЕС;
ДАЗВ

Забезпечення радіаційної безпеки персоналу, що працює у зоні відчуження, а також зниження рівня радіаційного ризику для населення за її межами
11 Звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів, включаючи тверді радіоактивні відходи, які утворюються під час зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та здійснення заходів з дезактивації території зони відчуження згідно з нормативними документами  2012-2017 рр.

ДСП ЦППРВ;
ДСП ЧСК;
ДСП ЧАЕС;
ДАЗВ

Забезпечення підвищення рівня захищеності населення і довкілля відповідно до міжнародних стандартів шляхом мінімізації небезпеки радіаційно-ядерних об’єктів, розміщених у зоні відчуження
12 Розвиток виробничої та природоохоронної діяльності, у тому числі в заказнику “Чорнобильський спеціальний”, зокрема: 2012-2017 рр.

ДСП ЧСК;
ДАЗВ

Забезпечення подальшої реабілітації окремих територій і використання переважної частини території зони відчуження у господарських цілях
12.1 Патрулювання лісів та перелогових земель - * - - * - - * -
12.2 Лісопатологічне обстеження лісів - * - - * - - * -
12.3  Догляд за протипожежними смугами та протипожежними розривами - * - - * - - * -
12.4 Садіння лісу та сприяння природному поновленню лісів - * - - * - - * -
13 Визначення меж території зони відчуження, що відведена для виробничої діяльності, зокрема пов’язаної із забезпеченням функціонування радіаційно-ядерних об’єктів 2012-2014 рр.

ДСП ЦППРВ;
ДСП УКБЗВ;
ДСП ЧАЕС;
ДАЗВ

Забезпечення безпеки наявних і споруджуваних у зоні відчуження радіаційно-ядерних об’єктів на належному рівні з урахуванням радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища аварійного походження
14 Будівництво централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій За окремим планом За окремим планом Забезпечення мінімізації рівня екологічної небезпеки, пов’язаної із поводженням з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом на основі створення у зоні відчуження системи поводження з ними як елемента відповідної державної системи
15 Розвиток виробництва, пов’язаного з дезактивацією обладнання, матеріалів тощо з метою повернення матеріальних цінностей, що перебувають у зоні відчуження, у господарське використання, зокрема: 2012-2017 рр.

ДСП ЦППРВ;
ДСП ЧСК;
ДСП ЧАЕС;
ДАЗВ

Забезпечення подальшої реабілітації окремих територій і використання переважної частини території зони відчуження у господарських цілях
15.1 Модернізація обладнання для дезактивації та розширення виробничої бази 2012-2014 рр. - * - - * -
15.2 Розробка та впровадження прогресивних технологій 2012-2017 рр. - * - - * -
ІІІ. Забезпечення функціонування об’єктів інфраструктури, необхідних для провадження діяльності у зоні відчуження
16 Забезпечення експлуатаційної надійності об’єктів, зокрема залізничного, автомобільного, трубопровідного транспорту, тепло-, водо- та енергопостачання, засобів зв’язку, ліній електропередач, зокрема: 2012-2017 рр.

ДСП ЦППРВ;
ДСП ЧСК;
ДСП ЧАЕС;
ДАЗВ

Забезпечення радіаційної безпеки персоналу, що працює у зоні відчуження, а також зниження рівня радіаційного ризику для населення за її межами
16.1 Централізоване тепло-, водопостачання та водовідведення об'єктів; експлуатація і технічне обслуговування енергетичних мереж та обладнання - * - - * - - * -
16.2  Забезпечення зв'язком і телекомунікаціями; експлуатація і технічне обслуговування телекомунікаційних мереж та обладнання - * -  - * - - * -
16.3 Здійснення вантажних і пасажирських автомобільних перевезень; забезпечення технологічним і спеціальним транспортом; експлуатація і технічне обслуговування автотранспортної техніки та обладнання - * - - * - - * -
16.4 Експлуатація та утримання об'єктів громадського харчування; забезпечення персоналу підприємств зони відчуження лікувально-профілактичним харчуванням - * - - * - - * -
16.5 Експлуатація житлового фонду; забезпечення проживання персоналу підприємств зони відчуження у гуртожитках; утримання об'єктів житлового фонду та закріпленої території у належному санітарно-технічному стані - * - - * - - * -
16.6 Поточний та капітальний ремонт об'єктів (будівель, споруд, автомобільних доріг) - * - - * - - * -
ІV. Збереження розташованих у зоні відчуження об’єктів державної власності для їх подальшого використання
17 Реалізації екологічних та природоохоронних проектів: 2012-2017 рр.

ДСП ЧСК;
ДАЗВ

Забезпечення подальшої реабілітації окремих територій і використання переважної частини території зони відчуження у господарських цілях
17.1 Реабілітація земель зони відчуження із застосуванням методів фіксації радіонуклідів на місцевості - * - - * - - * -
17.2 Підтримка та розвиток біорізноманіття, у тому числі реабілітація ставків, що виключені з рибоводного процесу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС - * - - * - - * -
17.3 Здійснення лісовідновлювальних заходів - * - - * - - * -
17.4 Поводження з торфовими болотами у зоні відчуження (здійснення заходів щодо унеможливлення їх висихання) - * -  - * - - * -
18 Дослідження і збереження історичної та культурної спадщини 2012-2017  рр.

Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф;
ДАЗВ

Забезпечення подальшої реабілітації окремих територій зони відчуження
19 Забезпечення подальшої реабілітації окремих територій зони відчуження - * - - * - - * -
V. Проведення радіоекологічного моніторингу навколишнього природного середовища
20 Радіоекологічний моніторинг зони відчуження, зокрема: 2012-2017 рр.

ДСП ЧСК;
Державна науково-дослідна установа «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології» (ДНДУ Чорнобильський центр);
ДАЗВ

Забезпечення радіаційної безпеки персоналу, що працює у зоні відчуження, а також зниження рівня радіаційного ризику для населення за її межами.Забезпечення підвищення рівня захищеності населення і довкілля відповідно до міжнародних стандартів шляхом мінімізації небезпеки радіаційно-ядерних об’єктів, розміщених у зоні відчуження
20.1 Модернізація та розвиток системи моніторингу, створення станцій спостережень за транскордонним перенесенням забруднюючих речовин, забезпечення функціонування центру моніторингу у зоні відчуження 2012-2014 рр.

ДСП ЧСК;
ДАЗВ

- * -
20.2 Створення об’єктової мережі радіоекологічного моніторингу процесу виведення водойми-охолоджувача ЧАЕС з експлуатації 2013-2014 рр. - * - - * -
20.3 Створення об’єктової мережі радіоекологічного моніторингу комплексу виробництв «Вектор» 2013-2014 рр. - * - - * -
20.4 Модернізація мережі моніторингу підземних вод у зоні відчуження 2014-2017 рр. - * - - * -
20.5 Цільове районування зони відчуження та визначення доз зовнішнього і внутрішнього опромінення потенційних жителів 2013-2015 рр.

ДСП ЧСК;
ДНДУ Чорнобильський центр;
ДАЗВ

- * -
20.6 Проведення картування території зони відчуження та визначення зон можливого проживання населення - * - - * - - * -
VІ. Проведення наукових досліджень
21 Проведення наукових досліджень, зокрема: 2012-2017 рр.

ДСП ЧСК;
ДНДУ Чорнобильський центр;
ДАЗВ

Отримання нових наукових радіоекологічних та радіобіологічних даних, розроблення сучасних підходів до радіологічного захисту біоти
21.1 Радіаційний моніторинг довкілля, довгострокове прогнозування і оцінка ризиків від міграції радіонуклідів у природних і природно-техногенних екосистемах зони відчуження 2012-2017 рр. - * - - * -
21.2 Аналіз можливих напрямів реабілітаційної діяльності на території зони відчуження з урахуванням радіаційних факторів, екологічного, фіто- та зоосанітарного стану, стану рослинного покриву 2013-2014 рр. - * - - * -
21.3 Проведення радіоекологічних, радіобіологічних і радіаційно-генетичних досліджень об’єктів флори і фауни, розроблення методичних підходів до радіаційного захисту біоти 2012-2017 рр. - * - - * -
21.4 Вивчення трансформацій урбанізованих екосистем під впливом чинників аварії (на прикладі м. Прип’яті), у тому числі з метою вивчення наслідків радіоактивного забруднення урбанізованого ландшафту через радіаційні аварії або терористичні акти 2013-2015 рр. - * -  - * -
21.5 Вивчення і оцінки бар’єрних властивостей основних елементів природно-техногенної бар’єрної системи зони відчуження з метою їх оптимізації 2013-2015 рр. - * - - * -
21.6 Обґрунтування вибору майданчика для будівництва сховища радіоактивних відходів геологічного типу 2014 р. - * - - * -
21.7 Вивчення природних і природно-техногенних процесів, які впливають на характеристики об’єктів, розташованих у зоні відчуження, розроблення пропозицій щодо підвищення рівня їх надійності 2013-2015 рр. - * - - * -
21.8 Дослідження з метою обґрунтування цільового функціонального районування зони відчуження, зокрема виділення території для спорудження радіаційно-ядерних об’єктів, полігонів наукових досліджень, провадження господарської діяльності, не пов’язаної з використанням джерел іонізуючого випромінювання, та території, яку можна повернути для господарського використання 2013-2015 рр. - * - - * -
21.9 Розроблення кількісних та якісних показників і критеріїв щодо визначення кінцевого стану території зони відчуження після здійснення заходів з реабілітації, в результаті яких можливе повернення її до господарського використання 2013-2014 рр. - * - - * -
VІІ. Удосконалення системи управління та структури державних підприємств, що провадять діяльність у зоні відчуження
22 Забезпечення взаємозалежності та синхронізації діяльності на майданчику ЧАЕС та на іншій території зони відчуження під час зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, зняття з експлуатації водойми - охолоджувача Чорнобильської АЕС, експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів, будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації об’єктів, призначених для їх перероблення 2012-2017 рр.

ДСП ЦППРВ;
ДСП УКБЗВ;
ДАЗВ

Мінімізація рівня екологічної небезпеки, пов‘язаної із поводженням з радіоактивними відходами на основі створення у зоні відчуження системи поводження з ними як елемента відповідної державної системи
23 Створення системи управління діяльністю в зоні відчуження на основі використання сучасних геоінформаційних комп’ютерних технологій. 2013-2014 рр. ДАЗВ Зниження рівня соціальної напруги у суспільстві в результаті створення необхідних умов для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
23.1 Удосконалення структури державних підприємств, що провадять діяльність у зоні відчуження 2012-2014 рр.

ДСП ЧАЕС;
ДСП ЦППРВ;
ДСП ЧСК;
ДСП УКБЗВ;
ДАЗВ

- * -
24 Опрацювання пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, радіологічного захисту населення, реабілітації радіаційно-забруднених територій і поводження з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання, зокрема: 2012-2013 рр. ДАЗВ - * -
24.1

Розроблення і затвердження нормативного документа «Спеціальні вимоги до процедури прийняття рішень відносно захоронення радіоактивних відходів у сховищах, розташованих в зоні відчуження»

- * - - * - - * -
24.2 Закріплення в правових актах цільового функціонального районування зони відчуження - * - - * - - * -
VІІІ. Провадження господарської діяльності, зокрема реалізація інвестиційних проектів з урахуванням необхідності зменшення колективної дози радіоактивного опромінення персоналу, який працює у зоні відчуження, а також обмеження його кількості
25 Опрацювання питання щодо розміщення плавильного виробництва для отримання металу для виготовлення контейнерів (бочок) для зберігання радіоактивних відходів 2013-2014 рр.

ДСП ЦППРВ;
ДСП УКБЗВ;
ДСП ЧАЕС;
ДАЗВ

Забезпечення підвищення рівня захищеності населення і довкілля відповідно до міжнародних стандартів шляхом мінімізації небезпеки радіаційно-ядерних об’єктів, розміщених у зоні відчуження
26 Сприяння реалізації інвестиційних проектів у сфері зеленої енергетики: 2012-2017 рр. ДАЗВ Забезпечення подальшої реабілітації окремих територій і використання переважної частини території зони відчуження у господарських цілях
26.1 Використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, іммобілізація частини мобільних форм радіонуклідів у ґрунті шляхом утилізації радіаційно-забрудненої деревини (будівництво когенераційних установок із спалювання деревини) - * - - * - - * -
26.2 Вирощування сільськогосподарських енергетичних культур (рапсу, швидкорослої верби тощо) та розміщення виробництва з їх перероблення - * - - * - - * -
26.3 Розміщення вітрових і сонячних електростанцій - * - - * - - * -
27 Здійснення міжнародного співробітництва, зокрема: - * - ДАЗВ;
ДСП ЧАЕС;
ДСП ЦППРВ;
ДСП ЧСК
Підвищення рівня захищеності населення і довкілля відповідно до міжнародних стандартів шляхом мінімізації небезпеки радіаційно-ядерних об‘єктів, розміщених у зоні відчуження
27.1 Забезпечення діяльності Чорнобильського фонду “Укриття” та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР - * -

ДАЗВ;
ДСП ЧАЕС

- * -
27.2 Реалізація міжнародних проектів на майданчику ДСП ЧАЕС - * -

ДСП ЧАЕС;
ДАЗВ

- * -
27.3 Реалізація проектів матеріально-технічної допомоги Європейської комісії в рамках Інструменту співробітництва в сфері ядерної безпеки (INSC)  - * -

ДАЗВ;
ДСП ЧАЕС;
ДСП ЦППРВ;
ДСП ЧСК;
ДСП УКБ ЗВ

- * -
27.4 Співпраця з країнами-учасниками ініціативи «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення» (Глобальне партнерство)Співпраця з країнами-учасниками ініціативи «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення» (Глобальне партнерство) - * -

ДАЗВ;
ДСП ЧАЕС;
ДСП ЦППРВ;
ДСП УКБ ЗВ

- * -

Реалізацію плану заходів з впровадження Концепції планується здійснити за рахунок таких джерел:
державний бюджет (за загальнодержавними цільовими програмами, що передбачають фінансування окремих напрямків діяльності у зоні відчуження);
гранти, дарунки, благодійні внески;
інші кошти, в тому числі отримані в результаті провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження.

Обсяги фінансування визначаються загальнодержавними цільовими та іншими програмами, спрямованими на розвиток діяльності у зоні відчуження.

Виконуючий обов’язки Голови Державного
агентства України з управління зоною відчуження

Д.Г. Бобро