Нормативно-правові акти у сфері реалізації державної політики щодо поводження з радіоактивними відходами

Дата публікації . Друк

1. Закон України «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами» від 17.09.2008 р. № 516-VI

2. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 р. № 39/95-ВР

3. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.1995 р. № 255/95-ВР

4. Стратегія поводження з радіоактивними відходами в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р.№ 990-р.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.12 № 1099 «Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.12 № 788 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. № 480» (щодо управління у сфері РАВ та ведення реєстру РАВ).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 року № 813 «Про порядок взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2009 № 473 «Про затвердження Порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами».

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1162 «Про затвердження кваліфікаційних вимог до керівників та заступників керівників органів державного управління у сфері використання ядерної енергії, поводження з радіоактивними відходами і органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1373 «Про затвердження Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України».

11. НД 306.604.95 Поводження з радіоактивними відходами. Захоронення радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах. Загальні вимоги радіаційної безпеки

12. НД 306.607.95 Поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до поводження з радіоактивними відходами до їхнього захоронення. Загальні положення

13. НД 306.608.95 Поводження з радіоактивними відходами. Контейнери для захоронення твердих радіоактивних відходів. Вимоги до забезпечення радіаційної безпеки

14. НП 306.4.159-2010 Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності

15. НП 306.6.124-2006 Правила безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006)

16. РД 306.4.098-2004 Рекомендації з установлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення в приповерхневих сховищах

17. ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97), наказом Міністерства охорони здоров‘я від 14.07.1997 № 208

18. ДГН 6.6.1-6.5.061-2000 Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000 № 116

19. ДСП 6.177-2005-09-02 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54

20. Гігієнічні нормативи «Рівні звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю», затверджені постановою Головного санітарного лікаря України від 30.06.2010 № 22