Основні функції структурних підрозділів

Основні функції відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом Управління з питань реалізації Чорнобильських програм

Приймає участь у державному управлінні з питань зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та поводження з відпрацьованим ядерним паливом, відповідно до вимог чинного законодавства.

Приймає участь у вирішенні виробничих питань стосовно заходів з питань зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Контролює виконання Чорнобильською АЕС її виробничої діяльності стосовно виконання міжнародних проектів, виробничих програм та графіків зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

У межах своїх повноважень вносить адміністрації ДСП "Чорнобильська АЕС" пропозиції щодо скасування наказів, інших рішень, якщо ці рішення суперечать законодавству України.

Вносить пропозиції про надання дозволів на проведення передбачених законодавством заходів у сфері виробничої діяльності Чорнобильської АЕС, обмеження, призупинення чи заборону проведення робіт або заходів, які виконуються з порушеннями законодавства.

Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства у сфері виведення енергоблоків Чорнобильської АЕС із експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та поводження з відпрацьованим ядерним паливом з питань, що віднесені до його компетенції, подає у встановленому порядку пропозиції щодо його удосконалення.

Бере участь у межах своєї компетенції у розробленні державних цільових програм, готує пропозиції щодо визначення основних напрямів перспективної та поточної виробничої діяльності з питань виведення енергоблоків Чорнобильської АЕС із експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Бере участь у підготовці та опрацюванні проектів законів та інших нормативних актів з питань, що стосуються сфери відповідальності Відділу.

Бере участь у забезпеченні проведення науково-дослідних та конструкторських робіт з проблем зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Надає пропозиції щодо міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції, вивчає, узагальнює та поширює досвід іноземних держав, у межах своєї компетенції бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів.

Вносить пропозиції щодо укладання чи розриву контрактів з керівництвом ДСП "Чорнобильська АЕС".

Подає пропозиції щодо заохочення та накладення стягнень на керівництво ДСП "Чорнобильська АЕС" в частині виконання проектів по виведенню з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Проводить контроль за своєчасним виконанням ДСП "Чорнобильська АЕС" наказів, розпоряджень, доручень Державного агентства.

Подає у встановленому порядку пропозиції щодо надання іншим державам результатів наукових досліджень з питань виведення з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію