Основні функції структурних підрозділів

Основні функції фінансово-економічного відділу

У межах своєї компетенції здійснює координацію планово-економічної та фінансової роботи Агентства та підпорядкованих йому підприємств і установ.

Формування та подання керівництву Агентства зведеної звітності щодо заборгованості по фінансуванню за бюджетними програмами відповідальним за які в системі Державного бюджету України є Агентство.

Формування та подання Мінфіну через головного розпорядника коштів пропозицій Агентства як розпорядника бюджетних коштів до прогнозних обсягів видатків державного бюджету на наступні роки.

Організацію роботи з підготовки бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України на наступний рік по системі головного розпорядника бюджетних коштів, за бюджетними програмами відповідальним за виконання яких визначено Агентство та супровід їх подання до Міністерства фінансів України.

Формування, на підставі проектів кошторисів бюджетних програм, пропозицій до проекту тимчасового, річного та помісячного розписів асигнувань Державного бюджету України по головному розпоряднику бюджетних коштів за бюджетними програмами відповідальним за виконання яких визначено Агентство.

Підготовка кошторисів разом з детальними розрахунками за бюджетними програмами відповідальним за виконання яких визначено Агентство.

Перевірка кошторисів разом з розрахунками підприємств і установ, які одержують кошти з Державного бюджету за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких визначено Агентство.

Формування та подання на затвердження спільного наказу з Мінфіном про паспорти бюджетних програм головного розпорядника бюджетних коштів на поточний рік за бюджетними програмами відповідальним за виконання яких визначено Агентство.

Формування та подання в установлені терміни до Мінфіну через головного розпорядника коштів інформації про виконання паспортів бюджетних програм за програмами відповідальним за виконання яких визначено Агентство.

У межах своєї компетенції, перевірку місячної, квартальної та річної фінансової звітності від підпорядкованих підприємств і установ, аналіз їхньої діяльності, узагальнення інформації.

Підготовку розподілів коштів за бюджетними програмами і економічною класифікацією видатків та подання їх до Держказначейства України.

Опрацювання з відповідними структурними підрозділами головного розпорядника коштів, Агентства, підпорядкованих підприємств і установ питань щодо фінансово-економічної роботи в межах компетенції Відділу.

Здійснення експертизи в межах компетенції Відділу та подання керівництву Агентства на затвердження (погодження) кошторисів, планів асигнувань, штатних розписів, статутів та положень підприємств і установ, що належать до сфери управління Агентства, економічних показників контрактів їх керівників.

Участь, в межах компетенції Відділу, у розробці проектів законодавчих і нормативно-правових актів, проведенні їх експертизи та супроводу (закони, постанови, розпорядження, статути, положення, накази).

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію