Основні функції структурних підрозділів

Основні функції сектору капітального будівництва, управління майном і закупівель

Проводить дослідження економічних, правових, науково – технічних аспектів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення з метою мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та ефективного використання майна, державних коштів.

Бере участь у розробці, провадженні планів (програм) діяльності підприємств.

Розробляє, у межах повноважень, практичні рекомендації, організаційні та розпорядчі документи для прийняття оптимальних рішень і визначення ефективних напрямків використання ресурсів.

Бере участь, у встановленому порядку та у відповідності до повноважень ДАЗВ, у підготовці законопроектів, нормативно-правових актів та інструктивно-методичних вказівок, які регулюють діяльність на території зони відчуження.

Організовує та контролює діяльність підприємств по раціональному освоєнню державних коштів.

Вимагає суворого дотримання вимог законодавства, правил, норм і інструкцій з освоєння державних коштів, управління майном, проведення будівельних робіт підприємствами.

Готує:

документи щодо управління об’єктами державної власності;
пропозиції по включенню об’єктів до переліків будівельних програм.

Бере участь у перевірках підприємств щодо виконання планів робіт по кількісному та якісному показниках.

Здійснює контроль діяльності підприємств на предмет відповідності статутним документам.

Погоджує, у межах повноважень, підприємствам укладання договорів.

Подає керівництву ДАЗВ, в межах фінансування, пропозиції щодо змін та доповнень до Планів підприємств.

Аналізує та перевіряє звітні дані підприємств про виконання планових показників з фізичних обсягів робіт, готує пропозиції щодо усунення порушень.

Бере участь в розгляді та погодженні документів, поданих підприємствами та організаціями для отримання Спеціального дозволу на діяльність у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення.

Подає пропозиції щодо заохочення та накладення стягнень на керівників підпорядкованих підприємств в частині виконання планових показників.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію