Основні функції структурних підрозділів

Основні функції сектору міжнародного співробітництва

За дорученням керівництва представляє ДАЗВ у відносинах з посольствами, постійними представництвами зарубіжних країн, міжнародних організацій, що акредитовані в Україні, а також з представництвами України за кордоном.

Забезпечує взаємодію між ДАЗВ та МАГАТЕ – з реалізації проекту соціально-економічного відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення в наслідок Чорнобильської катастрофи; проекту поводження з радіоактивними відходами; проекту по фізичній безпеці та підвищенню рівня безпеки ядерних об’єктів.

В межах компетенції здійснює співпрацю з Європейським Банком Розвитку та Реконструкції (далі - ЄБРР) з реалізації:

рішень спільного комітету Україна - ЄБРР;
рішень засідань Асамблеї країн-вкладників (донорів) Чорнобильського Фонду Укриття;
рішень засідань Асамблеї донорів Рахунку Ядерної Безпеки;
залучення та використання міжнародної технічної та гуманітарної допомоги.

В межах компетенції забезпечує взаємодію між Державним агентством та Європейським Союзом (далі - ЄС) з питань підготовки до проведення та виконання рішень та домовленостей у рамках:

української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС;
підкомітету № 4 «Енергетика, транспорт, навколишнє середовище, ядерна безпека»;
парламентського Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС;
підготовки до підписання Угоди про Асоціацію;
щорічного Самміту Україна – ЄС.

В межах компетенції ДАЗВ здійснює планування, організацію та контроль виконання заходів співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору (далі - НАТО) у рамках Річної національної програми Україна-НАТО та Індивідуальної програми партнерства Україна-НАТО.

Здійснює взаємодію в рамках програми Глобального партнерства щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та експортного контролю.

Бере участь у виконанні заходів міжнародного співробітництва в сфері ядерного нерозповсюдження та протидії ядерному тероризму.

Оформлює документи на виїзд у закордонні відрядження керівництва ДАЗВ.

Бере участь у підготовці та реалізації проектів економічного та соціального розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення і які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери компетенції ДАЗВ.

Бере участь, а у разі необхідності забезпечує також участь відповідних структурних підрозділів ДАЗВ, інших заінтересованих установ та організацій у розроблені проектів міжнародних договорів України, угод та інших двосторонніх та багатосторонніх документів, що належать компетенції ДАЗВ.

Здійснює роботу, пов’язану із запрошенням та прийомом зарубіжних делегацій, представників організацій та установ.

Аналізує стан міжнародного співробітництва і готує пропозиції щодо його розширення, вдосконалення і підвищення ефективності.

Спільно з іншими підрозділами ДАЗВ готує аналітичні та інформаційно-довідкові матеріали з питань міжнародного співробітництва.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію