Основні функції структурних підрозділів

Основні функції сектору з питань радіаційної безпеки, екології та охорони праці

Надання методичної допомоги з питань екології, охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки, охорони здоров'я підприємствам зони відчуження.

Координація і контроль діяльності підприємств у сфері екологічного моніторингу природного середовища, здійснення водоохоронних заходів, запобігання виносу радіонуклідів за межі зони відчуження, додержання норм радіаційної, протипожежної безпеки та санітарної охорони, належним використанням наданих у оренду земельних ділянок, реабілітації земель, догляду за лісами, а також захисту їх від пожеж, хвороб та шкідників.

Створення безпечних умов праці та зменшення рівня опромінення персоналу, який працює на цих територіях, з метою охорони його здоров'я.

Погодження дозволів на проведення передбачених законодавством у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи робіт або заходів, внесення пропозиції щодо обмеження, призупинення чи заборони в межах своєї компетенції проведення робіт або заходів, які виконуються з порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища, погіршують радіаційний та санітарний стан зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

Несе відповідальність за оперативне, об'єктивне і повне інформування громадськості про екологічний стан у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення.

Узагальнює практику застосування законодавства у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з питань, що віднесені до компетенції сектору, подає у встановленому порядку пропозиції щодо його удосконалення.

Організує та приймає участь у перевірках підприємств зони відчуження з питань, що відносяться до сфери компетенції сектору.

Приймає участь в підготовці розділів комплексної програми в частині, що відноситься до сфери компетенції сектору.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію