Основні функції структурних підрозділів

Основні функції сектору з питань забезпечення бар'єрної функції зони відчуження

У межах повноважень здійснює управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення відповідно до чинного законодавства та координацію робіт щодо забезпечення її бар’єрної функції, подолання (ліквідації, мінімізації) наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, охорони культурної спадщини на цих територіях.

Розробляє проекти законодавчих та нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів та інших рішень у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення та забезпечення бар’єрної функції зони відчуження, подолання (ліквідації, мінімізації) наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, управління охороною культурної спадщини на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення.

У межах повноважень організовує, координує і контролює діяльність підприємств, установ та організацій, які здійснюють обов’язкові заходи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, з метою забезпечення бар’єрної функції зони відчуження та мінімізації шкідливого впливу цієї території на довкілля.

Розглядає запити та вносить пропозиції щодо надання в оренду земельних ділянок у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення для цілей визначених законом України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», іншими нормативно-правовими актами.

Розглядає заяви щодо отримання спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення та вносить пропозиції щодо надання, припинення чи скасування спеціальних дозволів.

Координує розроблення та надає пропозиції до проектів «Плану (Комплексної програми) заходів…», державних цільових програм, прогнозів з питань, що віднесені до компетенції Відділу та контролює виконання затверджених програм.

Вносить на розгляд керівництва ДАЗВ пропозиції щодо укладання чи розриву контрактів з керівниками підприємств, які здійснюють обов’язкові заходи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення та підпорядковані ДАЗВ.

Надає пропозиції щодо затвердження статутів підприємств, які здійснюють обов’язкові заходи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення та підпорядковані ДАЗВ, здійснює контроль за їх дотриманням. При порушенні вимог статуту - в межах повноважень вживає заходів щодо їх усунення.

Надає пропозиції щодо укладання договорів з підприємствами, установами та організаціями на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, надання послуг у сфері забезпечення бар’єрної функції зони відчуження, подолання (ліквідації, мінімізації) наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення в межах затвердженого «Плану (Комплексної програми) заходів…» та погоджує їх.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію