Основні функції структурних підрозділів

Основні функції сектору з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Спільно з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, обласними (міськими) державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності сприяє реалізації державної політики у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, здійсненню управління у цій сфері, визначає основні напрямки роботи з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, радіаційного, медичного захисту населення та реабілітації забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій України.

Розробляє та обґрунтовує за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади і громадських організацій з залученням наукових установ і науковців проекти цільових програм, у тому числі і державних, коротко- і довгострокових прогнозів, пов’язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи, медичним, радіологічним захистом постраждалих громадян, реабілітацією забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій та контролює виконання затверджених програм на відповідний період.

Відпрацьовує пропозиції щодо переходу на державному рівні до нової фази подолання наслідків Чорнобильської катастрофи-фази відновлення та розвитку.

Здійснює аналіз пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних (міських) державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій, окремих громадян щодо внесення змін і доповнень до Законів України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”, інших нормативно-правових актів у сфері регулювання суспільних відносин, пов’язаних з Чорнобильською катастрофою, для внесення їх до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Здійснює розрахунки потреби в коштах для реалізації Законів України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Готує пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів для здійснення заходів щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і з медичного та радіаційного захисту населення між Автономною Республікою Крим, обласними (міськими) державними адміністраціями та місцевими органами виконавчої влади.

Забезпечує інформаційні потреби громадян, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя.

Здійснює організаційно-методичне керівництво, координацію та контроль у межах повноважень за діяльністю центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних (міських) державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій з питань захисту громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації забруднених територій.

Координує роботи, пов'язані з формуванням і реалізацією єдиної науково-технічної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Здійснює узагальнення оцінок радіологічного стану територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, на основі дозиметричної паспортизації населених пунктів та радіоекологічного моніторингу радіоактивно забруднених територій, методичне керівництво та координацію проведення цих робіт, готує пропозиції щодо встановлення меж зон радіоактивного забруднення територій, розробляє програми з реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та координує роботу щодо їх впровадження.

Бере участь у підготовці та перепідготовці кадрів з питань захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Організовує та контролює своєчасний і якісний розгляд звернень громадян, громадських організацій, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Відділу, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні проекти рішень згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва Агентства.

Здійснює прийом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей.

Сприяє забезпеченню функціонування Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію