Основні функції структурних підрозділів

Основні функції відділу з питань державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами

Готує пропозиції щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань поводження з РАВ та, з метою його удосконалення, в установленому порядку готує пропозиції з розробки проектів нормативно - правових актів.

Готує пропозиції щодо формування та забезпечує реалізацію державної політики у сфері поводження з РАВ.

Готує пропозиції щодо розробки проектів державних, цільових, регіональних, галузевих та інших програм.

Бере участь разом з представниками інших міністерств і відомств у розробці відомчих нормативно-правових актів та регламентів.

Бере участь у розробці та підготовці для підписання міжнародних угод (в тому числі міжвідомчих), а також контролює їх виконання.

Бере участь у аналізі проектів документів (директиви, стандарти, технічні інструкції, рекомендації) МАГАТЕ, Євратому та інших міжнародних організацій стосовно безпечного поводження з РАВ та залучає експертів підприємств, підвідомчих Державному агентству, до аналізу зазначених проектів документів.

Бере участь в експертизі, підготовці пропозицій щодо змін та зауважень до проектів нормативно-правових актів.

Здійснює консультативно-дорадчі функції стосовно діяльності підприємств, які виконують роботи у сфері поводження з РАВ.

Бере участь у здійсненні відомчого контролю за діяльністю підприємств у сфері поводження з РАВ, підпорядкованих Державному агентству.

Бере участь у координації робіт з будівництва, експлуатації, реконструкції, зняття з експлуатації та закриття об’єктів, призначених для поводження з РАВ.

Бере участь у координації діяльності підприємств, установ та організацій зі збирання, переробки, перевезення, зберігання та захоронення РАВ неядерного циклу від промислових, медичних, науково-дослідних установ та тих, що утворюються під час проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення.

Бере участь у координації та контролю діяльності підпорядкованих підприємств щодо виконання державних програм у сфері поводження з РАВ.

Забезпечує координацію та контроль робіт щодо функціонування державної системи обліку РАВ, включаючи Державний Реєстр РАВ, Державний Кадастр сховищ та місць тимчасового зберігання РАВ.

Готує пропозиції щодо проведення науково-дослідних та конструкторських робіт у сфері поводження з РАВ та координує (керує) виконання тих робіт, що увійшли до тематичного річного галузевого плану з НДКР Державного агентства.

Бере участь у організації та координації робіт щодо створення в Україні геологічного сховища РАВ.

Бере участь у координації робіт із створення нових сховищ РАВ.

Бере участь у координації заходів щодо технічного переоснащення та перепрофілювання державних міжобласних спецкомбінатів Українського державного об'єднання "Радон" (далі - об'єднання "Радон") на пункти збирання та тимчасового контейнерного зберігання РАВ.

Забезпечує контроль виконання заходів щодо метрологічного забезпечення проведення робіт підвідомчими підприємствами у сфері поводження з РАВ.

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію