Поводження з РАВ

Державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх зберігання і захоронення

raw1

За обсягами радіоактивних відходів (РАВ) Україна знаходиться на ІІ місці у Європі та на IV в світі (3,5 млн м3). raw2

На ДАЗВ держава покладає важливу функцію довгострокового зберігання радіоактивних відходів та їх захоронення.

Відповідно до цієї функції, діяльність ДАЗВ у цій сфері здійснюється за напрямками:

- поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання та радіоактивними відходами, що надходять від медичних, наукових, освітніх та промислових закладів;
- поводження з радіоактивними відходами, що утворились внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- ліквідація радіаційних аварій з радіоактивними матеріалами, що знаходяться в незаконному обігу.

Україна підписала Об’єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами 29 вересня 1997 року та однією з перших ратифікувала її Законом України від 20 квітня 2000 року.

Відповідно до зазначеної конвенції, в Україні діє Стратегія поводження з РАВ (далі – Стратегія), яка прийнята 2009 року та розрахована на 50 років.

Згідно зі Стратегією, РАВ, які утворилися під час використання атомної енергії, мають бути перевезені у зону відчуження на комплекс виробництв «Вектор» для подальшого довготривалого зберігання або захоронення.

Для реалізації завдань, визначених Стратегією, створено та функціонує Державна корпорація «Українське державне об`єднання «Радон» (ДК «УкрДО «Радон»), до якої входять спецкомбінати, проектна організація Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання» (ДП "НТЦ КПРВ"), навчальний заклад з підготовки персоналу у сфері поводження з РАВ та Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП "ЦППРВ"), яке є єдиним підприємством в Україні, що має право захоронювати РАВ.

raw3

Спецкомбінати утворені в 1960-1962 роках, за кожним спецкомбінатом постановою Ради Міністрів УРСР від 21.12.90 №377 закріплено такі зони обслуговування :

raw4

На ДК «УкрДО «Радон» покладено також функції ведення державного Реєстра радіоактивних відходів та державного Кадастра сховищ та місць зберігання РАВ.

Для виявлення радіоактивних відходів, забезпечення контролю за їх накопиченням і переміщенням, здаванням їх на захоронення спецпідприємствам, використання наявних потужностей сховищ, для забезпечення постійного поновлення та своєчасного внесення змін до Реєстру РАВ та Кадастру сховищ РАВ здійснюються регулярні державні інвентаризації радіоактивних відходів і сховищ радіоактивних відходів.

Державні інвентаризації радіоактивних відходів здійснюються кожні три роки.

Головним підприємством ДК «УкрДО «Радон» є Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»), яке наказом Міністра надзвичайних ситуацій України від 09.12.2010 р. № 1086 «Про реформування державних підприємств зони відчуження» визначено єдиною національною експлуатуючою організацією з поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

ДСП «ЦППРВ» є експлуатуючою організацією (оператором) на всіх етапах життєвого циклу сховищ для захоронення радіоактивних відходів: «Буряківка», «Підлісний», «ІІІ-я черга ЧАЕС» та 9 пунктів тимчасової локалізації РАВ на території зони відчуження, які були утворені у 1986-1987 р.р. при використанні заходів з дезактивації проммайданчика ЧАЕС та території ближньої зони.

raw5

Ключовим завданням ДСП «ЦППРВ» є створення комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, перероблення та захоронення радіоактивних відходів (комплекс виробництв «Вектор»).

У найближчі роки у сфері поводження з РАВ планується вирішення таких питань державного значення:

• будівництво централізованих сховищ для захоронення або довгострокового зберігання РАВ на комплексі виробництв «Вектор»;
• продовження експлуатації приповерхневих сховищ пункту захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) «Буряківка»;
• введення у експлуатацію Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ВДІВ);
• завершення будівництва двох приповерхневих сховищ для захоронення РАВ: ТРВ-1, ТРВ-2 комплексу «Вектор»;
• продовження проектування та будівництво сховища для зберігання осклованих високоактивних РАВ від переробки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) українських АЕС;
• реалізація проектів модернізації та підвищення безпеки сховищ, у яких здійснювалось розміщення РАВ у перші роки ліквідації аварії на ЧАЕС – ПЗРВ «Підлісний» та ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС», у яких здійснювалося розміщення РАВ у перші роки ліквідації аварії на ЧАЕС;
• продовження обстеження пунктів тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ), обґрунтування їх безпеки та вилучення РАВ із найбільш небезпечних місць;
• реалізація заходів для перепрофілювання пунктів захоронення РАВ на спецкомбінатах ДК «УкрДО «Радон» та переоснащення їх у пункти збору та тимчасового зберігання РАВ;
• продовження обслуговування, радіологічного обстеження і переведення у безпечний стан пунктів захоронення відходів дезактивації (ПЗВД) і спеціальної обробки транспорту (ПуСО), що були утворені в ході робіт з ліквідації наслідків аварії за межами зони відчуження;
• осучаснення організаційно-правових засад та завершення створення централізованої інфраструктури поводження з РАВ, а саме:

- встановлення на території зони відчуження зони спеціального промислового використання та визначення її меж;
- створення нової моделі класифікації РАВ для їх захоронення та встановлення критеріїв приймання на захоронення у сховищах відповідного типу;
- продовження розбудови системи сховищ для захоронення РАВ діючих АЕС України та геологічного сховища для захоронення осклованих високоактивних радіоактивних відходів (ВАВ) на комплексі виробництв «Вектор».

raw6

raw7

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26

Тел.: (044) 594-82-42 (приймальня)
          (044) 594-82-45 (канцелярія)

office[]dazv.gov.ua

Запит на інформацію Альтернативна версія Повідом про корупцію